07/06/2016

О нама

 

Пословно удруживање у Чачку има дугу и богату традицију, са коренима који потичу од еснафских удружења, чије функционисање је било дефинисано Уредбом о еснафима из 1847.године а прво занатско удружење у Чачку је основано 1838.године, пре скоро 180 година.

Опште удружење предузетника Чачка је наследник Удружења занатлија са традицијом дугом скоро читаво једно столеће. То је у основи еснафска заједница општег типа која удружује предузетнике свих делатности и штити интересе најмањих пословнх јединица, заједнички названих занатлија, мада тај појам више не одговара новој терминологији. Велика заслуга овог удружења је што је пренела континуитет капиталистичког начина пословања и сачувала заједничку имовину и прихватила обичаје од матичног удружења.

Статус садашњег удружења је дефинисан новим Законом о коморама који је донет прошле године. У тексту закона је речено да се предузетници организују у општа удружења предузетника, преко којих су посредни чланови коморског система, а удружују се ради остваривања и заштите својих интереса. Чланови општег удружења предузетника су предузетници који као способна физичка лица обављају делатност у циљу остваривања прихода а регистрована су у складу са законом.

Опште удружење предузетника Града Чачка је самостална, пословно-стручна, интересна, непрофитабилна, струковна и нестраначка организација предузетника, привредних друштава у приватном власништву и комерцијалних пољопривредних газдинстава са територије Града. Удружење има својство правног лица и уписано је у регистар који води Привредна комора Србије.

Статутом општег удружења су дефинисана права и дужности чланова удружења, органи и тела удружења као и њихов састав и делокруг рада, време трајања мандата, начин финансирања и друга питања од значаја за рад удружења.

Опште удружење предузетника Града Чачка је члан и један од оснивача кровне организације удружених привредника и предузетника нашег града “Форума привредника Чачка”, преко којег сарађује са члановима других удружења, заступа интересе својих чланова у локалној заједници и пред државним органима.

Члан Општег удружења предузетника можете постати тако што попуните приступницу која се налази у даљем тексту, а као први корак ка решавању заједничких проблема и застуања заједничких интереса смо припремили пакет бесплатних услуга.

 

ОУП позив за учлањење

Пакет бесплатних услуга